Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
06.12.2018 31.12.2018 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (kůrovec)
Obec Trokavec
06.12.2018 31.08.2019 Oznámení KÚ
Obec Trokavec
16.07.2018 30.06.2019 Závěrečný účet 2017
Obec Trokavec
31.05.2018 30.06.2019 Účetní závěrka obce Trokavec za rok 2017
Obec Trokavec
31.05.2018 30.06.2019 Inventarizační zpráva za rok 2017
Obec Trokavec
31.05.2018 30.06.2019 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Trokavec za rok 2017
Obec Trokavec
24.05.2018 24.05.2019 Zveřejnění kontaktních údajů pověřence pro ochranu osobních údajů
Obec Trokavec
03.05.2018 31.12.2018 Rozpočtové opatření č.1
Obec Trokavec
26.02.2018 31.12.2023 Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí
Obec Trokavec
02.01.2018 31.12.2018 Schválený rozpočet obce Trokavec na rok 2018
Obec Trokavec
02.01.2018 31.12.2018 Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Trokavec na roky 2019-2020
Obec Trokavec