Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
24.05.2018 24.05.2019 Zveřejnění kontaktních údajů pověřence pro ochranu osobních údajů
Obec Trokavec
24.05.2018 24.06.2018 Oznámení o zahájení řízení o územním plánu
Obec Trokavec
03.05.2018 31.12.2018 Rozpočtové opatření č.1
Obec Trokavec
09.03.2018 30.09.2018 Výzva - ochrana lesa - lýkožrout smrkový
Obec Trokavec
26.02.2018 31.12.2023 Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí
Obec Trokavec
02.01.2018 31.12.2018 Schválený rozpočet obce Trokavec na rok 2018
Obec Trokavec
02.01.2018 31.12.2018 Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Trokavec na roky 2019-2020
Obec Trokavec
23.06.2017 30.06.2018 Závěrečný účet 2016
Obec Trokavec
06.06.2017 30.06.2018 INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA 2016
Obec Trokavec
06.06.2017 30.06.2018 Výkaz rozvaha a výkaz zisku a ztráty
Obec Trokavec
06.06.2017 30.06.2018 Výkaz příloha účetní závěrky
Obec Trokavec
06.06.2017 30.06.2018 Účetní závěrka obce Trokavec za rok 2016
Obec Trokavec