Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
09.03.2018 30.09.2018 Výzva - ochrana lesa - lýkožrout smrkový
Obec Trokavec
26.02.2018 31.12.2023 Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí
Obec Trokavec
17.02.2018 05.04.2018 Veřejná vyhláška
Obec Trokavec
02.01.2018 31.12.2018 Schválený rozpočet obce Trokavec na rok 2018
Obec Trokavec
02.01.2018 31.12.2018 Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Trokavec na roky 2019-2020
Obec Trokavec
23.06.2017 30.06.2018 Závěrečný účet 2016
Obec Trokavec
06.06.2017 30.06.2018 INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA 2016
Obec Trokavec
06.06.2017 30.06.2018 Výkaz rozvaha a výkaz zisku a ztráty
Obec Trokavec
06.06.2017 30.06.2018 Výkaz příloha účetní závěrky
Obec Trokavec
06.06.2017 30.06.2018 Účetní závěrka obce Trokavec za rok 2016
Obec Trokavec