Výkaz rozvaha a výkaz zisku a ztráty

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 06.06.2017

Sejmuto: 22.06.2017

Zveřejnil (zodpovídá): Obec Trokavec