I-1_vykres_zakladniho_cleneni_uzemi_2022-08-04

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 13.09.2022

Sejmuto: 28.09.2022

Zveřejnil (zodpovídá): Obec Trokavec