KÚPK: Veřejná vyhláška o návrhu Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje ve znění Aktualizace č. 1, 2 a 4

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):
Soubory ke stažení:
vv-navrhzpravy.pdf

Vyvěšeno: 25.10.2022

Sejmuto: 09.11.2022

Zveřejnil (zodpovídá): Obec Trokavec