Oznámení o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Trokavec (24.2.2023)

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):
 
 
Oznámení o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Trokavec
Na základě ustanovení § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, svolávám zasedání Zastupitelstva obce Trokavec

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Trokavec se bude konat v pátek 24. 2. 2023 od 17.00 hodin v prostorách obecního úřadu

 


Program:

1) Zahájení

2) Návrhy na doplnění programu

3) Schválení programu jednání zastupitelstva

4) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

5) Projednání a schválení návrhu rozpočtu obce na rok 2023

6) Schvalování střednědobého výhledu rozpočtu

7) Diskuze a různé

8) Usnesení a závěr 

 

V Trokavci 3. 2. 2023

Pavlína Němečková

(starostka obce Trokavec)

 


Vyvěšeno: 03.02.2023

Sejmuto: 24.02.2023

Zveřejnil (zodpovídá): Obec Trokavec