Výběr místní poplatku ze psa

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

 

VÝBĚR MÍSTNÍHO POPLATKU ZE PSA

dle obecně závazné vyhlášky obce Trokavec č.2/2020

 

od 1.3. do 31. 3. 2023

BUDE VYBÍRÁN POPLATEK ZA PSA

 

PLATBU MŮŽETE PROVÉST:

1)    V HOTOVOSTI V ÚŘEDNÍCH HODINÁCH NA OU TROKAVEC

2)    BEZHOTOVOSTNĚ PŘEVODEM NA ÚČET

a.     č.ú.: 843 095 319/0800

b.    variabilní symbol je číslo popisné (je-li číslo evidenční, přidejte před něj číslo 90 - např. u č.e. "5" bude variabilní symbol "905") – NUTNÉ!

c.     do zprávy pro příjemce napište: MP-pes, Vaše jméno – NUTNÉ!

 

VÝŠE POPLATKU:

1 pes = 50 Kč

2 a každý další pes = 100 Kč/ 1 psa

 

 

V Trokavci dne 24.2.2023

 

Pavlína Němečková

starostka

Soubory ke stažení:
poplatek-pes.pdf

Vyvěšeno: 24.02.2023

Sejmuto: 31.03.2023

Zveřejnil (zodpovídá): Obec Trokavec