Informace k podpisu smlouvy o odběru vody, časový harmonogram

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Obec Trokavec nemá t.č. uzavřeny smlouvy s vlastníky nemovitostí o odběru vody z obecního vodovodu.

Smlouvy budou podepisovány v termínu 28.7. – 18.8.2023.

V tomto termínu si smlouvu:

a) vyzvednete vytištěnou na obecním úřadu v úředních hodinách - Smlouvu si můžete vzít domů, v klidu si ji pročíst a podepsanou následně přinést v úředních hodinách nebo vhodit do poštovní schránky úřadu.

b) stáhnete si smlouvu na www stránkách obce v kategorii OSTATNÍ DOKUMENTY (až dole  na stránce) – Vytištěnou a podepsanou smlouvu následně přinesete v úředních hodinách nebo vhodíte do poštovní schránky úřadu.

V týdnu 14. – 19. 8. 2023 bude docházet přímo v domácnostech:

  • ke kontrole vodoměrů – cílem je zjistit množství vodoměrů, které potřebují revizi
  • označování kalíšků vodovodních přípojek – Prosíme, aby pokud máte kalíšky zarostlé pod trávou nebo něčím zandané, abyste kalíšek připravili k označení.
  • ke zjišťování, kolik domácností využívá vypouštění odpadové vody do dešťové kanalizace.

Pokud víte, že v tento týden nebude přítomni v obci, prosíme, abyste se domluvili se starostkou obce na jiném termínu – tel.: 777 938 395.

Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 19.07.2023

Sejmuto: 31.08.2023

Zveřejnil (zodpovídá): Obec Trokavec