Zveřejnění záměru č.2/23 - zřízení věcného břemene na p.č.19

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 22.08.2023

Sejmuto: 08.09.2023

Zveřejnil (zodpovídá): Obec Trokavec