DĚTSKÝ DEN V TROKAVCI - 10. 6. 2023

 
4 km stezka plná dobrodružství, objevování a zábavy. Přijď si k nám pro zážitek!
HLAVNÍ MYŠLENKA LETOŠNÍHO DĚTSKÉHO DNE: Příroda a život v ní - Měli jsme vizi, že bychom rádi do dětského dne zapojili spolky a organizace, které k Brdům a k životu ve zdejších vesnicích patří. Jsme proto nesmírně rádi, že nám nikdo nedal košem a stanoviště budou přímo zajišťovat zdejší hasiči, myslivci, včelaři a k nim se přidá lesní pedagožka VLS, vojáci AČR.

 

START A CÍL: Hospůdka na Pančavě
ČAS STARTU: 15:00 - 16:00 (později na trasu již nebudou pouštěni účastníci z důvodu, aby stihli všichni dojít do 18:00)
TRASA: 4 km, po 0,5km stanoviště s úkoly
STANOVIŠTĚ: Úkoly na stanovištích jsou připravené tak, aby je zvládli různé věkové kategorie. Své si najde tříleťák i jeho pubertální sourozenec:-)
Na jaká stanoviště se můžete těšit: myslivecké stanoviště, včelařské stanoviště, hasičské stanoviště, lesní pedagogika, airsoftová střelnice, stezka obratnosti, a další.
DOPROVODNÉ HRY: Po celou dobu budou na hřišti u Hospůdky na Pančavě umístěny zábavné hry.
ZÁVĚREČNÁ ODMĚNA: ZÁŽITEK a pamětní placka za zdolání trasy a všech úkolů

 

Svépomocná akce v obci Trokavec 17. 6. 2023

Jak bylo zmíněno na veřejném setkání, proběhne letos demolice a znovuvystavení obecní budovy, která se používá jako garáž/sklad z důvodu havarijního stavu. Budova má novou střešní krytinu, která bude sejmuta a následně použita na novou stavbu. Prosíme tedy všechny, kdo mají funkční svalstvo o síle chycení a unesení jedné střešní tašky, aby přišli v sobotu 17.6.2023 od 8:00 pomoci právě se snesením střechy a demontáží krovu. Předem díky všem, kteří si vyšetří čas a dojdou pomoci.

Vakcinace psů v Trokavci

Změna v režimu provozu veřejného osvětlení

Od 20. 2. 2023 dojde ke změně v režimu veřejného osvětlení - více zde.

 

Předběžné výsledky voleb do zastupitelstva obce

Předběžné výsledky voleb do obecního zastupitelstva jsou uveřejněny v zápisu vyvěšeném na elektronické úřední desce a lze je nalézt též na stránkách www.volby.cz pod tímto odkazem.

 

Výdej známek na svoz komunálního odpadu na rok 2023

Výdej známek na svoz komunálního odpadu na rok 2023 bude probíhat v úředních hodinách na obecním úřadě. Známky bude možné též vyzvednout na obecním úřadě během voleb, a to jak voleb do zastupitelstva obce, tak volby prezidenta republiky.

Termíny svozu odpadu v roce 2023 v naleznete ZDE.

 

Informace k platbám za odpad za rok 2022

Výběr poplatku za odpad stanoveným obecně závaznou vyhláškou č. 2/2021 je výkonem přenesené působnosti, kterou správce obce nevykonává, neboť byla v plném rozsahu převedena na Městský úřad Rokycany. Občanům nicméně bude umožněno provést bezhotovostní úhradu na účet obce Trokavec. Žádám občany, aby se ohledně úhrady poplatku za odpad neobraceli na Městský úřad Rokycany a vyčkali pokynů k provedení bezhotovostní platby (1. polovina ledna 2023), případně vyčkali do ustavení nového zastupitelstva obce a vedení obce, které již bude moci vyřídit též hotovostní platby.

 

Pokyny k platbě - MP Odpad 2022

Platbu za svoz komunálního odpadu za rok 2022 je možné provést bezhotovostně převodem na účet obce či složenkou. Při platbě uvádějte jako variabilní symbol číslo popisné; je-li číslo evidenční, přidejte před něj číslo 90 (např. u č.e. "5" bude variabilní symbol "905").

Do poznámky či textu uveďte jméno a příjmení, číslo popisné/evidenční a informaci „MP odpad 2022“.

Číslo účtu obce: 843 095 319/0800

Cena za svoz odpadu je určena barvou svozové známky a platný ceník za rok 2022 je stále zveřejněn na obecní vývěsce nebo na webu ZDE. V případě, že u Vás došlo v průběhu roku 2022 ke změně známky, kontaktujte ohledně výše ceny za svoz správce.

 

Úřední hodiny správce obce

Počínaje dnem 7.  listopadu 2022 (pondělí) budou úřední hodiny každé pondělí od 13:00 do 15:00 hodin.

 

Volba prezidenta republiky

Předseda Senátu Parlamentu ČR vyhlásil volbu prezidenta České republiky na dny 13. - 14. ledna 2023 a případné II. kolo na dny 27. - 28. ledna 2023.

O vydání voličského průkazu lze již požádat na Městském úřadu Rokycany. Bližší informace o způsobu podání žádosti o vydání voličského průkazu najdete zde. Voličské průkazy budou vydávány nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. nejdříve dne 29. 12. 2022!

Krajský úřad Plzeňského kraje v souladu s § 8 odst. 1 zákona č. 411/2022 Sb., o zvláštních způsobech hlasování ve volbě prezidenta republiky v roce 2023 zřídil pro jednotlivé okresy v Plzeňském kraji tzv. DRIVE-IN volební stanoviště pro hlasování z motorového vozidla pro osoby, jež jsou kvůli onemocnění Covidem-19 v karanténě. Pro okres Rokycany bude stanoviště zřízeno na adrese:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje
Roháčova 773
Rokycany

Instruktážní video k hlasování na DRIVE-IN stanovišti lze nalézt ZDE.