Archiv úřední desky

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
07.11.2023 22.11.2023 Odečet vody - 17.11.2023
Obec Trokavec
23.10.2023 31.10.2023 Oznámení o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Trokavec (31.10.2023)
Obec Trokavec
17.10.2023 01.11.2023 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 20.10.2023
Obec Trokavec
15.10.2023 31.10.2023 Zveřejnění záměru č.3/23 - pronájem části pozemku 928/11
Obec Trokavec
15.10.2023 31.10.2023 Zveřejnění záměru č.4/23 - kácení poškozených a odumřelých stromů
Obec Trokavec
06.10.2023 24.10.2023 Svoz nebezpečného odpadu 24.10.2023
Obec Trokavec
29.09.2023 16.11.2023 Upozornění na nutnost ořezu stromů - ČEZ Distribuce
Obec Trokavec
22.08.2023 08.09.2023 Zveřejnění záměru č.2/23 - zřízení věcného břemene na p.č.19
Obec Trokavec
19.07.2023 31.08.2023 Informace k podpisu smlouvy o odběru vody, časový harmonogram
Obec Trokavec
03.07.2023 10.07.2023 Oznámení o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Trokavec (10.7.2023)
Obec Trokavec
28.04.2023 30.09.2023 Oznámení o vyhlášení právního předpisu 1/2023 a 2/2023 - Nařízení města Rokycany kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov
Obec Trokavec
27.04.2023 14.05.2023 Oznámení o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Trokavec (13.5.2023)
Obec Trokavec
27.04.2023 13.05.2023 Přehled nepotřebného majetku obce k odprodání a darování
Obec Trokavec
30.03.2023 14.04.2023 Návrh závěrečného účtu 2022
Obec Trokavec
30.03.2023 14.04.2023 Oznámení o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Trokavec (14.4.2023)
Obec Trokavec
30.03.2023 30.06.2023 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Trokavec za rok 2022
Obec Trokavec
30.03.2023 30.06.2023 Výkaz příloha účetní uzávěrky za rok 2022
Obec Trokavec
28.03.2023 22.04.2023 Pozvánka na veřejné setkání 22.4.2023
Obec Trokavec
27.03.2023 14.04.2023 Nabídka DPP na údržbu zeleně a veřejného prostranství obce Trokavec
Obec Trokavec
27.03.2023 14.04.2023 Poptávka zemních prací
Obec Trokavec