Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
03.02.2023 24.02.2023 Oznámení o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Trokavec (24.2.2023)
Obec Trokavec
29.09.2022 29.09.2023 Rozhodnutí o převedení výkonu přenesené působnosti
Obec Trokavec
23.09.2022 23.10.2023 Jmenování správcem obce
Obec Trokavec
23.09.2022 23.09.2023 Kontaktní údaje na správce
Obec Trokavec
13.09.2022 31.12.2023 Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2023
Obec Trokavec
16.05.2022 30.06.2023 Závěrečný účet za rok 2021
Obec Trokavec
26.02.2018 31.12.2023 Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí
Obec Trokavec