Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
13.05.2023 31.12.2026 Strategický plán rozvoje
Obec Trokavec
28.04.2023 30.09.2023 Oznámení o vyhlášení právního předpisu 1/2023 a 2/2023 - Nařízení města Rokycany kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov
Obec Trokavec
14.04.2023 30.06.2024 Závěrečný účet 2022 - schválený
Obec Trokavec
30.03.2023 30.06.2024 Výkaz zisku a ztráty za rok 2022
Obec Trokavec
30.03.2023 30.06.2024 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2022
Obec Trokavec
30.03.2023 30.06.2024 Rozvaha k 31.12.2022
Obec Trokavec
30.03.2023 30.06.2024 Inventarizační zpráva za rok 2022
Obec Trokavec
14.03.2023 31.01.2024 Střednědobý výhled rozpočtu 2024 - 2025
Obec Trokavec
14.03.2023 28.06.2024 Schválený rozpočet na rok 2023
Obec Trokavec
29.09.2022 29.09.2023 Rozhodnutí o převedení výkonu přenesené působnosti
Obec Trokavec
23.09.2022 23.10.2023 Jmenování správcem obce
Obec Trokavec
13.09.2022 31.12.2023 Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2023
Obec Trokavec
26.02.2018 31.12.2023 Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí
Obec Trokavec