Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
25.03.2021 30.06.2021 Návrh závěrečného účtu 2020
Obec Trokavec
25.03.2021 30.06.2021 Zpráva o výsledku hospodaření - audit 2020
Obec Trokavec
25.03.2021 30.06.2021 Inventarizační zpráva o výsledku inventarizace za rok 2020
Obec Trokavec
25.03.2021 30.06.2021 Výkazy FIN,ROZ,VYS,PRI,GAR,PAR za 12/2020
Obec Trokavec
13.03.2021 14.04.2021 Veřejná vyhláška oznámení
Obec Trokavec
07.03.2021 12.05.2021 Informace - sčítání lidu 2021
Obec Trokavec
14.02.2021 31.12.2021 Sazebník úhrad nákladů v souvislosti s poskytováním informací
Obec Trokavec
15.12.2020 31.12.2021 Rozpočet obce Trokavec na rok 2021
Obec Trokavec
15.12.2020 31.12.2021 Střednědobý výhled rozpočtu obce Trokavec na roky 2022 - 2023
Obec Trokavec
06.05.2020 30.06.2021 Závěrečný účet za rok 2019.
Obec Trokavec
07.04.2020 30.06.2021 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření - 2019
Obec Trokavec
07.04.2020 30.06.2021 Výkazy FIN,ROZ,VYS,PŘI,PAR,GAR za 12/2019
Obec Trokavec
07.04.2020 30.06.2021 Inventarizační zpráva - 2019
Obec Trokavec
11.12.2019 31.12.2022 Veřejná vyhláška MZ
Obec Trokavec
01.09.2019 30.12.2022 Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství
Obec Trokavec
26.02.2018 31.12.2023 Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí
Obec Trokavec