Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
13.05.2023 31.12.2026 Strategický plán rozvoje
Obec Trokavec
28.04.2023 30.09.2023 Oznámení o vyhlášení právního předpisu 1/2023 a 2/2023 - Nařízení města Rokycany kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov
Obec Trokavec
14.04.2023 30.06.2023 Závěrečný účet 2022 - schválený
Obec Trokavec
30.03.2023 30.06.2024 Výkaz zisku a ztráty za rok 2022
Obec Trokavec
30.03.2023 30.06.2024 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2022
Obec Trokavec
30.03.2023 30.06.2024 Rozvaha k 31.12.2022
Obec Trokavec
30.03.2023 30.06.2023 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Trokavec za rok 2022
Obec Trokavec
30.03.2023 30.06.2024 Inventarizační zpráva za rok 2022
Obec Trokavec
30.03.2023 30.06.2023 Výkaz příloha účetní uzávěrky za rok 2022
Obec Trokavec
14.03.2023 31.01.2024 Střednědobý výhled rozpočtu 2024 - 2025
Obec Trokavec
14.03.2023 28.06.2024 Schválený rozpočet na rok 2023
Obec Trokavec
29.09.2022 29.09.2023 Rozhodnutí o převedení výkonu přenesené působnosti
Obec Trokavec
23.09.2022 23.10.2023 Jmenování správcem obce
Obec Trokavec
23.09.2022 23.09.2023 Kontaktní údaje na správce
Obec Trokavec
13.09.2022 31.12.2023 Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2023
Obec Trokavec
16.05.2022 30.06.2023 Závěrečný účet za rok 2021
Obec Trokavec
26.02.2018 31.12.2023 Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí
Obec Trokavec