Z důvodu nekonání voleb do zastupitelstva obce Trokavec byl v obci s účinností od 24. 9. 2022 jmenován správce obce, Mgr. Petra Procházková, zaměstnankyně Ministerstva vnitra.