Archiv úřední desky

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
01.04.2022 30.06.2022 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021
Obec Trokavec
01.04.2022 30.06.2022 Výkazy FIN,ROZ,VYS,PŘI za 12/2021
Obec Trokavec
01.04.2022 30.06.2022 Inventarizační zpráva o výsledku inventarizace majetku obce
Obec Trokavec
09.03.2022 18.03.2022 Pozvánka na zasedání OZ Trokavec dne 17. 3. 2022
Obec Trokavec
20.12.2021 31.12.2021 Rozpočtová změna č. 2
Obec Trokavec
10.12.2021 20.12.2021 Pozvánka na zasedání OZ Trokavec dne 20. 12. 2021
Obec Trokavec
29.11.2021 20.12.2021 Návrh rozpočtu 2022
Obec Trokavec
29.11.2021 20.12.2021 Fin 2021
Obec Trokavec
29.11.2021 20.12.2021 Návrh střednědobého výhledu 2022 - 2023
Obec Trokavec
23.11.2021 10.12.2021 OZV č. 1/2021 "o stanovení obecního systému odpadového hospodářství"
Obec Trokavec
23.11.2021 10.12.2021 OZV č. 2/2021 "o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci"
Obec Trokavec
13.11.2021 23.11.2021 Pozvánka na zasedání OZ Trokavec dne 22.11. 2021
Obec Trokavec
07.11.2021 21.11.2021 Oznámení - odečty vody 2021
Obec Trokavec
27.10.2021 21.12.2021 Veřejná vyhláška - oznámení o doručení návrhu Územního plánu Trokavec
Obec Trokavec
26.10.2021 13.12.2021 Návrh Územního plánu Trokavec pro společné jednání
Obec Trokavec
07.10.2021 24.10.2021 Veřejné vyhláška – Aktualizace č. 3 ZÚR PK
Obec Trokavec
04.10.2021 10.10.2021 Oznámení o volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2021.
Obec Trokavec
04.10.2021 15.10.2021 Podzimní svoz Nebezpečného odpadu.
Obec Trokavec
06.09.2021 31.12.2021 Rozpočtová změna č. 1
Obec Trokavec
24.08.2021 03.09.2021 Pozvánka na zasedání OZ Trokavec dne 2. 9. 2021
Obec Trokavec